RAZUMJETI ZAŠTO TRANSPLANTACIJA GUŠTERAČE MOŽE IZLIJEČITI DIJABETES - OPĆE PRAKSE

Kako se transplantacija gušterače izvodi i kada treba učinitiIzbor Urednika
primjena energije
primjena energije
Transplantacija gušterače postoji i indicirana je kod osoba s dijabetesom tipa 1 koji ne mogu kontrolirati glikemiju inzulina ili koji već imaju teške komplikacije, kao što je zatajenje bubrega, tako da se bolest može kontrolirati i zaustaviti razvoj komplikacija. Ovaj transplantacijski lijek može izliječiti dijabetes uklanjanjem ili smanjenjem potrebe za inzulinom, međutim to je naznačeno u vrlo posebnim slučajevima, jer također predstavlja rizike i nedostatke, kao što su mogućnost komplikacija kao što su infekcije i pankreatitis, te potreba za upotrebom imunosupresivnih lijekova za ostatak ži