URINARNA INKONTINENCIJA STRESA: SIMPTOMI, UZROCI I LIJEČENJE - OPĆE PRAKSE

Što je urinarna inkontinencija stresa i kako se liječitiIzbor Urednika
primjena energije
primjena energije
Mokraćna inkontinencija stresa lako se prepoznaje kada se neovlašteni propuštanje urina javlja pomoću napora poput kašljanja, smijanja, kihanja ili dizanja teških predmeta, na primjer. To se obično događa kada su mišići zdjelice i mokraćni sfinkter slabi i stoga je češći kod starijih osoba. Međutim, pro